อยู่ใกล้ที่ทำงานก็ไม่ต้องเผื่อเวลาในการเดินทาง เหลือเวลาเย็ดอีกเยอะ

ตอนนี้ได้ตัดสินใจมาอยู่ใกล้กับที่ทำงานมากยิ่งขึ้น ต้องเริ่มทำงานตั้งแต่ 8:00 น กว่าจะเสร็จงานก็ประมาณ 22:00 น 23:00 น มันจึงตัดสินใจได้ไม่ยากเลย ว่าเราควรจะมาอยู่ใกล้ที่ทำงานเพิ่มอีกหน่อย เจ้านายก็ช่วยในเรื่องของค่าที่พักระดับหนึ่งด้วยก็ถือว่า (เพิ่มเติม…)